Officiele publicatie

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning en realiseren parkeerplaats, Waalbandijk 32, 4175 AC, Haaften

intrekken aanvraag vergunning, Waalbandijk 32, 4175 AC, Haaften, het uitbreiden van de woning en realiseren parkeerplaats (19-12-2016)