Officiele publicatie

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een terras met overkapping en zwembad, Kerkstraat 21, 4181 AA, Waardenburg

intrekken aanvraag vergunning, Kerkstraat 21, 4181 AA, Waardenburg, het aanleggen van een terras met overkapping en zwembad (3-5-2017)