Officiele publicatie

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een houten berging, Repensestraat 31, 4184 CE, Opijnen

intrekken aanvraag vergunning, Repensestraat 31, 4184 CE, Opijnen, het realiseren van een houten berging (7-12-2016)