Officiele publicatie

Intrekken aanvraag vergunning, plaatsen van een stalen damwand met deksloof, Bommelsestraat ong., Ophemert

intrekken aanvraag vergunning, Bommelsestraat ong., Ophemert, het plaatsen van een stalen damwand met deksloof (21-12-2017)