Officiele publicatie

Intrekking Verordening elektronische bekendmaking ODR

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland

Maakt bekend:

Dat bij besluit van 21 september 2015 de Verordening Elektronische bekendmaking ODR is ingetrokken.

Tiel, 12 oktober 2015

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland,
Namens deze: de directeur, drs. A. Schipper