Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor:

  • De bouw van een woning aan de Waaldijk (nieuw adres:Waaldijk 20a) in Opijnen, achter de woning Zandstraat 15.
  • De bouw van een keukencentrum aan de Regterweistraat 5 in Waardenburg (pand De Colonie).

De voorontwerpbestemmingsplannen van deze ontwikkelingen zullen in het eerste kwartaal van 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. De plannen zullen dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van de voorontwerpbestemmingsplannen zal in de aangegeven periodes gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

29 december 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.