Officiele publicatie

Loterijvergunning, kansspel in de vorm van een verloting, 13 januari 2018, Voetbalvereniging A.S.H., Hellouw

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • loterijvergunning voor een kansspel in de vorm van een verloting op 13 januari 2018 te Hellouw namens Voetbalvereniging A.S.H. verzonden 15 november 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.