Officiele publicatie

Loterijvergunning, kansspel in de vorm van een verloting, 17 januari 2018, Protestantse gemeente Varik-Heesselt, Varik

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • loterijvergunning voor een kansspel in de vorm van een verloting op 17 januari 2018 te Varik namens Protestantse gemeente Varik-Heesselt verzonden 11 oktober 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.