Officiele publicatie

Loterijvergunning, verloting, 29 april 2017, Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken.

  • Loterijvergunning voor een verloting op 29 april 2017 namens de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen verzonden 14 maart 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.