Officiele publicatie

Mandaatregeling Omgevingsdienst Rivierenland, gemeente Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen heeft op 10 oktober 2016 de mandaatregeling voor Omgevingsdienst Rivierenland gewijzigd vastgesteld. Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland ten aanzien van de bevoegdheden inzake de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Vuurwerkbesluit.