Officiele publicatie

Melding activiteitenbesluit, uitbreiden van een melkrundveehouderij, Schuurkampseweg 4, 4061 RK, Ophemert

melding activiteitenbesluit, Schuurkampseweg 4, 4061 RK, Ophemert, het uitbreiden van een melkrundveehouderij