Officiele publicatie

Omgevingsvergunning, het bouwen van een biomassacentrale, ong. Graaf Reinaldweg , Haaften

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland mer-beoordelingsplicht ; Besluit op aanmeldnotitie op grond van artikel 7.16 Wet Milieubeheer voor de m.e.r. beoordeligsplicht. Inzage termijn start op 6 november 2015 gedurende 6 weken.