Officiele publicatie

Omgevingsvergunning, verzoek om voorschirft 7.1.2. uit de Wabo-vergunning dd 14-08-2012 in te trekken, Industieweg 22, 4181 CB, Waardenburg

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor het verzoek om voorschirft 7.1.2. uit de Wabo-vergunning dd 14-08-2012 in te trekken, Industieweg 22, 4181 CB, in Waardenburg (42403)