Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2016

  

Op 3 maart 2016 stelde de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland vast:

-Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland 2016.

Bovenstaand besluit ligt gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de OmgevingsdienstRivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK, Tiel.

Voor informatie over het raadplegen van het besluit kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 579314.

Voor de inwerkingtreding wordt verwezen naar het besluit.

Tiel, 14 maart 2016

de directeur van Omgevingsdienst Rivierenland
drs. A. Schipper