Officiele publicatie

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’; gemeente Neerijnen

Het besluit van de raad van 15 maart 2012 om het bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ vast te stellen is onherroepelijk geworden.

Tegen dit besluit was beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS). De voorzitter van de AbRS heeft op 7 augustus 2012 (zaaknummer 201205402/1/R2) uitspraak gedaan en het ingediende beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ ongegrond verklaard.

Door de uitspraak van de voorzitter van de AbRS is het bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ onherroepelijk.

Inzien

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen vanaf 20 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

  • onze website www.neerijnen.nl door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken.
  • U kiest op de startpagina bovenin de tab ‘bestemmingsplannen’. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant NL.IMRO.0304.BPHaaftenNoord-1205 invullen bij het tabje ‘ID’ of ‘Haaften’ invoeren bij ‘locatie’.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer A.P.M. Aarts van het gemeentehuis, telefoonnummer (0418) 656572, of mailt u naar gemeente@neerijnen.nl, t.a.v. de heer A.P.M. Aarts.