Officiele publicatie

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Slimweistraat 7-8 te Waardenburg’, Neerijnen

Het besluit van de raad van 24 mei 2012 om het bestemmingsplan ‘Slimweistraat 7-8 te Waardenburg’ vast te stellen is onherroepelijk geworden.

Inzien

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen vanaf 20 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op onze website www.neerijnen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van onze organisatie, telefoonnummer (0418) 656565, of mailt u naar gemeente@neerijnen.nl, t.a.v. de heer J. Janssen.