Officiele publicatie

Ontheffing artikel 5:34, Vreugdevuur op 31 december 2017, Bloemenkwekerij Van de Westeringh, Varik

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • ontheffing artikel 5:34 voor Vreugdevuur op 31 december 2017 te Varik namens Bloemenkwekerij Van de Westeringh verzonden 12 december 2017.

Tegen de voornoemde ontheffing kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.