Officiele publicatie

Ontheffing geluidhinder, tijdelijke werkzaamheden/akoestisch onderzoek, 1 mei 2017 tot en met 31 oktober 2018, Heesseltsche Uiterwaarden, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Ontheffing geluidhinder voor tijdelijke werkzaamheden/akoestisch onderzoek van 1 mei 2017 tot en met 31 oktober 2018 in de Heesseltsche Uiterwaarden verzonden 11 mei 2017;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.