Officiele publicatie

Ontwerp-besluit, brandveiling gebruik voor huisvesting seizoenarbeiders, Zandweg 19, 4181 PL, Waardenburg

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor het brandveiling gebruik voor huisvesting seizoenarbeiders, Zandweg 19, 4181 PL, in Waardenburg (42472)