Officiele publicatie

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning, uitbreiden van een rund- en varkenshouderij, Meikampgraaf 14, 4174 LB, Hellouw

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor het uitbreiden van een rund- en varkenshouderij, Meikampgraaf 14, 4174 LB, in Hellouw (42857)