Officiele publicatie

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een zorgboerderij, Heideweg 12, 4181 PK, Waardenburg

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor het brandveilig gebruik van een zorgboerderij, Heideweg 12, 4181 PK , in Waardenburg (04-10-207)