Officiele publicatie

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning, oprichten van een vleesvarkensstal en het plaatsen van een luchtwasser, Esterweg 40, 74/8 NN, Est

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor het oprichten van een vleesvarkensstal en het plaatsen van een luchtwasser, Esterweg 40, 74/8 NN, in Est (42949)