Officiele publicatie

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning,verzoek wijziging vergunningsvoorschrift mbt afdekking mestsilo's, Pippertsestraat 3, 4061 BK, Ophemert

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor verzoek wijziging vergunningsvoorschrift mbt afdekking mestsilo's, Pippertsestraat 3, 4061 BK, in Ophemert (42566)