Officiele publicatie

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning ter inzage, 1e fase nieuwbouw stal voor uitbreiding melkkoeien en jongvee, Meikampgraaf 10-13, 4174 LB, Hellouw

Een ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt ter inzage voor 1e fase nieuwbouw stal voor uitbreiding melkkoeien en jongvee, Meikampgraaf 10-13, 4174 LB, in Hellouw (42823)