Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerstraat (ong.) Heesselt’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerstraat (ong.) Heesselt’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De herziening is bedoeld om de bouw van een woning aan de Donkerstraat mogelijk te maken. Het plangebied omvat een onbebouwd perceel (agrarisch grasland) ten oosten van de kern Heesselt. Het perceel grenst direct aan de zuidwest zijde van de Gemeneweg en ligt ingeklemd tussen de Donkerstraat en de Waalbandijk. Het plangebied is kadastraal bekend onder gemeente Varik, sectie E, nummer 728.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerstraat (ong.) Heesselt’ met bijhorende stukken en het ontwerpraadsbesluit liggen vanaf 15 juli 2011 tot en met 25 augustus 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘Openbare Ruimte’ op ‘Bestemmingsplannen’ te klikken. Bovendien kunt u het bestemmingsplan terug vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, door de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgbdonkerstrong-1102 te gebruiken.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

14 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.