Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Dreef 16–18’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Dreef 16–18’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Dreef 16–18’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf vrijdag 1 april 2011 tot en met 12 mei 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhaaDreef16-1102 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit

ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van de Gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656565) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

31 maart 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.