Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Emmastraat 7’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Kern Haaften, herziening Emmastraat 7” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie mogelijk te maken van de bouw van een woning.

Het plangebied ligt in het westen van Haaften. Ten zuiden van het plangebied ligt het perceel Emmastraat 9. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door kassen en aan de westzijde ligt de Waalbandijk.

Het ontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 31 oktober tot 12 december 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.

Het plan is ook op onze website (www.neerijnen.nl) te downloaden onder ‘openbare ruimte/ bestemmingsplannen’ (pdf-bestand).

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Neerijnen

30 oktober 2014,
Burgemeester en wethouders