Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Hellouw’, Neerijnen

Van 31 december 2012 tot en met 10 februari 2013 ligt het Ontwerpbestemmingsplan “Kern Hellouw” ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan "Kern Hellouw" is opgesteld ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde, bestemmingsplannen voor het bestaande dorpsgebied van Hellouw.

Het ontwerpbestemmingsplan "Kern Hellouw" bestaat uit twee delen, ‘oud’ Hellouw aan de westzijde (aan de Waalbandijk) en ‘nieuw’ Hellouw aan de oostzijde (rondom de Beatrixstraat en de Korfgraaf). De zuidelijke rand van het dorp wordt gevormd door de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Graaf Reinaldweg.

Inzien

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Kern Hellouw" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores. Haar telefoonnummer is 0418 656 568. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.