Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Varik, herziening Walgtsestraat’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Varik, herziening Walgtsestraat', conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van één vrijstaande woning naast de woning Walgtsestraat 12 te Varik.

Het bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 19 november tot en met 30 december 2013 voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op onze website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen'. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarwalgtsestr12a-1302.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 'ontwerpbestemmingsplan Kern Varik, herziening Walgtsestraat' aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Neerijnen,

19 november 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen