Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Standplaatsen’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Standplaatsen’ conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om het standplaatsenbeleid 2010 juridisch planologisch te borgen.

Het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 26 maart tot en met 6 mei 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPstandplaatsen-1402.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

25 maart 2015
gemeente Neerijnen