Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘Kern Haaften, herziening Buitenweg 27’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Haaften, herziening Buitenweg 27' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee vrijstaande woningen aan de Buitenweg 27 te Haaften.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemers een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 28 februari tot en met 10 april 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPhaaBuitenweg27-1402.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Neerijnen,

27 februari 2014