Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Invaart Haaften, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Invaart Haaften ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de verbreding van de havenmond van de overnachtingshaven bij Haaften.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Invaart Haaften ligt van donderdag 2 februari 2017 tot en met donderdag 16 maart 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPinvaarthaaften-1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om het plan op het gemeentehuis in te kunnen zien dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 2 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen