Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplannen Haaften en Tuil, Neerijnen

“Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat”

“Katijfweg 2 en 4 te Tuil”

Van 9 augustus tot en met 19 september 2013 liggen de volgende ontwerpbestemmingsplannen ter inzage:

  • ontwerpbestemmingsplan “Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat”

Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 12 nieuwe woningen aan de Dutry van Haeftenstraat te Haaften en maximaal 24 appartementen aan de Schoolstraat mogelijk te maken. Daarnaast geeft dit bestemmingsplan een indirecte mogelijkheid voor woningbouw ter plaatse van de huidige basisschool aan de Schoolstraat te Haaften.

  • ontwerpbestemmingsplan “Katijfweg 2 en 4 te Tuil”

Dit bestemmingsplan beoogt een bedrijfswoning mogelijk te maken bij het agrarisch bedrijf op Katijfweg 4 te Tuil. De bestaande agrarische bedrijfswoning op Katijfweg 2 wordt bestemd tot plattelandswoning.

Inzien

Iedereen kan de ontwerpbestemmingsplannen inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11.

U kunt deze ontwerpbestemmingsplannen ook vinden op:

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan.

Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Katijfweg 2 en 4" of "BP Schoolstraat / Dutry van Haeftenstraat" aan:

de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar, de heer N. Arts.

U kunt hem bereiken via telefoon op14 0418 of email op nico.arts@neerijnen.nl.