Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen, wijziging Bommelsestraat 28 te Ophemert, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplanBuitengebied Neerijnen, wijziging Bommelsestraat 28 te Ophemertter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

De wijziging betreft een vormverandering van het bouwvlak.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 31 juli 2015tot en met 10 september 2015voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.0304.BPWBGNBOMMELS28OPH-1502

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 30 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen