Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan en zakelijke beschrijving ‘Molenstraat tussen 1 en 2 te Est’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Molenstraat tussen 1 en 2 te Est' conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van twee woningen aan de Molenstraat tussen 1 en 2 te Est.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het wijzigingsplan en zakelijke beschrijving inzien

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 8 april tot en met 19 mei 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen. Het wijzigingsplan is ook te vinden op de website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen'. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWestmolenstra1-1201.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.

Neerijnen,

7 april 2014