Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan Woongebied Haaften-Noord, gemeente Neerijnen  

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Woongebied Haaften-Noord ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de wijziging van het bestemmingsplan Haaften-Noord ten behoeve van een nieuw woongebied.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 15 oktober tot en met 25 november 2015 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWHaafaaftennoord-1502. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 15 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen