Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Perceel E sectie 643, Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 2 bomen, Perceel E sectie 643 (RECTIFICATIE ivm eerder onjuist gepubliceerd perceel), in Varik (13-11-2017)