Officiele publicatie

Ruimen van graven, gemeente Neerijnen

Ruimen van graven

De gemeente Neerijnen gaat dit jaar graven ruimen op diverse algemene begraafplaatsen. Het gaat om algemene graven, waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken en particuliere graven, waarvan de nabestaandende graftermijn niet hebben verlengd. Om de graven te mogen ruimen is metde nabestaanden gecommuniceerd door middel van brieven, de website, publicatiebordenop de begraafplaatsen en bordjes bij de graven. Hierna bleek dat intotaal 598 graven geruimd kunnen worden.

Hoe worden de graven geruimd?

Op circa 100 graven is een grafmonument aanwezig. In juni 2016 wordt gestart met het bovengrondsruimen. Dit wil zeggen dat de aanwezige grafmonumenten wordenverwijderd. Nabestaanden, die hebben aangegeven dat zij het grafmonument willen behouden, krijgen bericht wanneerzij dit kunnen verwijderen. Bij het opnieuw uitgeven vanhet graf wordende stoffelijke resten geruimd en herbegraven. Naar verwachting duurt het ongeveer een jaar voordat alle graven geruimd zijn. Het ruimen van de graven wordt per begraafplaats gedaan:

 • 1.
  Hellouw aan de Beatrixstraat
 • 2.
  Haaften aan de Bernhardstraat
 • 3.
  Est aan de Esterweg
 • 4.
  Varik aan de Weiweg
 • 5.
  Opijnen aan de Slotstraat
 • 6.
  Ophemert aan de Hermoesestraat
 • 7.
  Waardenburg aan de Kaalakkerstraat

Waar kan ik zien om welke graven het gaat?

Op de informatieborden bij bovenstaande begraafplaatsen hangt een lijst met de grafnummers die geruimd gaan worden. Ook staan er bordjes bij de graven.

Door wie wordt de ruiming uitgevoerd?

Gemeente Neerijnen heeft in 2014 het beheer en onderhoud van de openbare ruimte overgedragen aan Avri. Hieronder valt ook het beheer en onderhoudvan de begraafplaatsen. De ruimingen worden daarom uitgevoerd door Avri.

Vervolg

Nadat de graven zijn geruimd wordt in 2017 een start gemaakt om ook de graven te ruimen waarvan de graftermijn na 2011is verlopen. De rechthebbenden of belanghebbenden van deze graven worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden. Helaas zijn van veel graven geen rechthebbenden of belanghebbenden bekend. Als u denkt recht- of belanghebbende te zijn van een graf kunt u dat doorgeven door het formulier op de website van Avri of gemeente Neerijnen te downloaden en het ingevuld en ondertekend naar hetvermelde adres te sturen.

Verdere informatie

Als beheerder van de openbare ruimte voor de gemeenteNeerijnen voert Avri deze werkzaamheden uit. Met vragen kunt u terecht bij Johan de Gooijer of LiaVersteeg van Avri via (0345)58 53 53.