Officiele publicatie

Standplaatsvergunning, verkoop van brood en gebak, 1 november 2017 t/m 1 november 2022, aan de Dreef, Haaften

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • standplaatsvergunning voor de verkoop van brood en gebak van 1 november 2017 t/m 1 november 2022 aan de Dreef te Haaften verzonden 13 december 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.