Officiele publicatie

Standplaatsvergunning, verkoop van groenten en fruit, op zaterdag, aan de Dreef, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken.

  • standplaats voor de verkoop van groenten en fruit op zaterdag aan de Dreef te Haaften verzonden 8 januari 2018.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.