Officiele publicatie

Standplaatsvergunning, verkoop van vis, 1 februari 2017 t/m 1 februari 2018, Pastoriestraat, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken.

  • standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van 1 februari 2017 t/m 1 februari 2018 aan de Pastoriestraat te Opijnen verzonden 27 maart 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.