Officiele publicatie

Standplaatsvergunning, verkoop van vis, 1 oktober 2017 t/m 1 oktober 2022, Meester van Daalenstraat, Varik

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • standplaatsvergunning voor de verkoop van vis van 1 oktober 2017 t/m 1 oktober 2022 aan de Meester van Daalenstraat te Varik verzonden 11 oktober 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.