Officiele publicatie

Toegepaste wijziging Enggraaf 22 te Haaften

Met ingang van 10 juni 2011 ligt gedurende zes weken, tot en met 22 juli 2011, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Enggraaf 22 te Haaften (kadastraal bekend onder Haaften, sectie L nummer 221)

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9 juni 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.