Officiele publicatie

Verkeersbesluit Gemeente Neerijnen

Bevoegdheid

Op grond van

 • artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVR);
 • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);
 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer (BABW);
 • de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW);
 • het mandaatbesluit van 1 februari 2014 van het college van burgemeester wen wethouders van gemeente Neerijnen,
 • is Avri bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van het bovengenoemde mandaat. Het besluit heeft betrekking op het verkeer op gemeentelijke wegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen welke in beheer zijn bij Avri.

  Overwegingen ten aanzien van het besluit

  Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien:

 • de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
 • de veiligheid van de weg hiermee verzekerd wordt;
 • de weggebruikers en passagiers hiermee beschermd worden;
 • de in standhouding van de weg de waarborging van het de bruikbaarheid daarvan;
 • Politie Oost Nederland district Zuid heeft op het nemen van een besluit om de voorrang te regelen op de kruising Bommelsestraat - Paasweg te Ophemert geadviseerd om de bestaande situatie te handhaven vanwege:

 • het beperkte uitzicht vanuit de Bommelsestraat op de Paasweg en andersom;
 • het feit dat er een complexe voorrangssituatie ontstaat in relatie tot de 2 (brom)fiets oversteken van en naar het eenzijdig gelegen, in twee richting bereden (brom)fietspad aan de noordzijde van de Bommelsestraat
 • het feit dat de verkeersveiligheid op de kruising niet wordt gewaarborgd door de voorgenomen maatregelen, ergo de kruising zal complexer en dus gevaarlijker zal worden.
 • het feit dat er vanaf 2001 slechts 1 geregistreerd ongeval heeft plaatsgevonden.
 • Gemeente Neerijnen heeft in overleg met Avri met het oog op dit advies en het voornemen om de gehele voorrangssituatie op de Bommelsestraat te onderzoeken in overweging genomen om Avri het genomen verkeersbesluit in te laten trekken. De belanghebbenden worden schriftelijk in kennis gesteld van dit besluit.

  BESLUIT

  Mededelingen