Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, aanleg van een hoogwatervluchtplaats en het graven van een grote nevengeul, Heesseltsche Uiterwaarden, Heesselt

beschikking afgehandeld, Heesseltsche Uiterwaarden, Heesselt, de aanleg van een hoogwatervluchtplaats en het graven van een grote nevengeul (op dit project is de crisis- en herstelwet van toepassing) (15-9-2016)