Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een logiesfunctie in de fruitschuur, 1e Tieflaarsestraat 21a, Neerijnen

beschikking afgehandeld, 1e Tieflaarsestraat 21a, Neerijnen, het realiseren van een logiesfunctie in de fruitschuur (15-9-2016)