Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, verwijderen van enkele bossen voor het project herinrichting, Heesseltsche Uiterwaarden, Heesselt

beschikking afgehandeld, Heesseltsche Uiterwaarden, Heesselt, het verwijderen van enkele bossen voor het project herinrichting (op dit project is de crisis- en herstelwet van toepassing) (15-9-2016)