Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecavergunning, De Heeren van Tuil, Sint Antoniestraat 2, Tuil

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en horecavergunning voor De Heeren van Tuil aan Sint Antoniestraat 2 te Tuil verzonden 7 juli 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.