Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, dorpshuis de Koeldert, Koeldert 30, Waardenburg

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken.

  • Drank- en Horecavergunning voor dorpshuis de Koeldert aan de Koeldert 30 te Waardenburg verzonden 6 oktober 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van de gemeente Neerijnen.