Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning, verkoop van brood, koek en banket, 1 april 2016 t/m 1 april 2017, Waardenburg

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Standplaatsvergunning voor de verkoop van brood, koek en banket te Waardenburg van 1 april 2016 t/m 1 april 2017 verzonden 9 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.